Autor: Elery Vaik

Kes on enneaegne laps?

Enne 37 rasedusnädalat sündinud vastsündinuid nimetatakse enneaegseteks imikuteks (Ahmadi, 2016: 11). Maailma sünnib iga aasta 15 miljonit enneaegset last, kellest sureb umbes üks miljon (Ahanda jt, 2019: 3).

Millised probleemid võivad tekkida enneaegsel lapsel?

Eestis läbi viidud uuringus leiti, et enneaegsetel lastel täheldati neuroarengu häireid 12%, tserebraalparalüüsi 8%, kognitiivset hilinemist 5%, kõne hilinemist 10% ja kõnepuuet 1% (Toome jt, 2013: 1). Kuuendaks eluaastaks esineb 39-50% enneaegselt sündinud lastest sensoorse integratsiooni häire (Ryckman jt, 2017: 11; Crozier jt, 2015: 70). Intensiivraviosakonda vastuvõetud vastsündinutel võib ravi osana tekkida pikaajaline valu ja korduvad valulikud protseduurid, eriti esimestel nädalatel pärast sündi, sest tehakse mitusada invasiivset protseduuri (Lagercrantz, 2016: 102). Valulike protseduuride esinemissagedus enneaegsetel vastsündinutel on 26 protseduuri päevas, kokku 69,6% kõigist rutiinsetest protseduuridest (Cruz jt, 2016: 489; Li jt, 2018: 824).

Kuidas on mõjutatud enneaegsete vastsündinute sensoorsed süsteemid?

Kui loode liigub emakas, tekitab see liikumine süvatundlikku tagasiside ahela ja organiseeritud puutetundliku sisendi, mis tuleneb nahale avaldatava rõhu muutustest (Positioning the.., 2017: 2). Kuna enneaegsed imikud ei suuda sensoorset sisendit hästi moduleerida, võib kerge puudutus või õrn silitamine tunduda liigselt stimuleeriv ja ärritav. Puudutus peab olema õrn, kuid püsiv. (Neuroprotective…2015: 22).

Vastsündinu jaoks on esmasteks kuulmisstimulatsioonideks ventilaatorid, infusioonipumbad, telefonid, piiparid, monitorid ja häirete tekitatav keskkonnamüra. Liigne kokkupuude kriitilistel perioodidel võib soodustada enneaegsetel imikutel sageli esinevat keele-, tähelepanu- ja kognitiivset puudujääki. (Lahav ja Skoe, 2014: 5). Käitumismustrid, mis avalduvad suurenenud müratasemele enneaegsete laste intensiivravi osakonnas, väljenduvad südame löögisageduses ja hingamissageduses, hapnikusisalduse küllastumises, võimetuses magada ja suurenenud motoorses aktiivsuses (Sengupta, 2019: 14, 15, 20).

Ajutüve visuaalne süsteem on enneaegse imiku sensoorsetest süsteemidest kõige vähem küps. Vastsündinute silmalaud on õhukesed ega varja kogu ruumi valgust. Täiendav visuaalne stimulatsioon teadaolevalt ei kiirenda visuaalsüsteemi küpsemist, kuid võib väsitada enneaegseid imikuid ja tekitada märkimisväärset neurokäitumuslikku stressi, sealhulgas apnoed ja bradükardiat. Madal valgustus aitab vähendada aktiivsust ja stressi ning hõlbustab silmade avanemist tähelepanu saamiseks. (Case-Smith ja O’Brien, 2015: 611). Käitumine, mida kohtab vastusena suurenenud visuaalsele stimulatsioonile, on silmade kissitamine, näo varjutamine kätega ja näo/pilgu ära pööramine (Sengupta, 2019: 14, 15, 20).

Enneaegsete imikute intensiivravi osakonnas on nahk-naha kontakt kõige loogilisem vahend olulise propriotseptiivse sensoorse sisendi pakkumiseks arenevas ajus (Neuro-protective…2015: 22). Imiku asendit tuleb muuta õrnalt ja aeglaselt ilma järskude liigutusteta. Sobimatu liikumine ja asendimuutused võivad olla väga ülestimuleerivad. (Sengupta, 2019: 14, 20).

Loode on võimeline ette nägema oma liigutuste tagajärgi, mis võib olla esimene samm tegevuste planeerimise suunas. Närvisüsteemist tulenevad piirangud sündides ei muutu, seevastu keskkonnapiirangud muutuvad märkimisväärselt. See võib seletada motoorse kontrolli näilist regressiooni, kuna enneagselt sündinud vastsündinul on palju uusi parameetreid, mida oma liikumistesse integreerida. (Fagard jt, 2018: 3-4).

Loote primitiivne poolringikujuline kanal sisekõrvas areneb 44. raseduspäevaks, vestibulaarsüsteemi müeliniseerumine on lõpetatud 16. rasedusnädalal ning funktsioneerib 21. rasedusnädalaks (Sengupta, 2019: 20). Kiikumine on üks viise tekitada vestibulaarset stimulatsiooni, mis jäljendab ema kõnnakut ja imiku emakasisese liikumise teatud tunnuseid (rütmilisust). Kiikumine hõlbustab hilisemaid sensoorseid modaalsusi, sealhulgas nägemist ja kuulmist (Korner, 1990: 170-175).

Kuidas lahendada enneaegsel lapsel tekkinud probleeme?

Sensoorse vajaduse varajane kindlaksmääramine ja sellel vajadusel põhinev ASI (Ayres Sensory Integration®) sekkumine aitab kaasa kognitiivsele, keelelisele, sotsiaal-emotsionaalsele ja motoorsele arengule (Lecuona jt, 2017: 982). Soovitav on kaasata tegevusterapeudid kõrge riskiga imikute uuringutesse ja sensoorse töötlemise häiretega seotud probleemide hindamistesse, suunates imik vastavalt näidustusele varajase sekkumise teenusele, mis toetaks imiku edasist arengut (Witt Mitchell jt, 2015: 7; Crozier jt, 2016: 70). Eestis ei ole hetkel tegevusterapeudid osa enneaegsete imikute intensiivravi osakonna meeskonnast (Toome, 2008: 391-393).

Kohandatud: Vaik, E. (2022). Stressi ja valu hindamine ning keskkonna kohandused enneaegsete imikute intesiivravi osakonnas lähtudes sensoorse integratsiooni teooriast. Lõputöö. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool.
http://dspace.ttk.ee:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/195/TT4_Vaik.pdf?sequence=10&isAllowed=y

Viited:

Ahanda, L., Sandie, A. B., Ndombo, P. O. K., NjomNlend, A. E. (2019). Epidemiology, treatment and outcomes of anemia in premature newborn babies in Centre Hospitalierd’ Essos, Yaounde, Cameroon. DOI:10.21203/rs.2.18863/v1

Ahmadi, S., Kazemi, F., Masoumi, S., Parsa, P., Roshanaei, G. (2016). Intervention based on BASNEF model increases exckusive breastfeeding in preterm infants in Iran: a randomized controlled trial. International Breastfeeding Journal, 11: 30. DOI: 10.1186/s13006-016-0089-2

Bundy, A. C., Lane, S. J. (2020). Sensory integration: theory and practice (3rd ed.). Philadelphia: F.A. Davis Company.

Case-Smith, J., O’Brien, J. C. (2015). Occupational Therapy for Children and Adolescents, Seventh edition. Mosby, Inc. Elsevier Inc.

Crozier, S. C., Goodson, J. Z., Mackay M. L., Synnes, A. R., Grunau, R. E., Miller, S. P., Zwicker, J. G. (2015). Sensory processing patterns in children born very preterm. American Journal of Occupational Therapy. 70(1), 1-7. DOI: 10.5014/ajot.2016.018747.

Fagard, J., Esseily, R., Jacquey, L., O’Regan, K., & Somogyi, E. (2018). Fetal Origin of Sensorimotor Behavior. Frontiers in neurorobotics, 12, 23. DOI: 10.3389/fnbot.2018.00023

Korner, A.F. (1990). Infant stimulation. Issues of theory and research. Clin Perinatol, 17, 173–184. DOI: 10.1016/S0095-5108(18)30596-7

Lahav, A., Skoe, E. (2014). An acoustic gap between the NICU and womb: a potential risk for compromised neuroplasticity of the auditory system in preterm infants. Frontiers in Neuroscience. 9, 381 DOI: 10.3389/fnins.2014.00381

Lecuona, E., Van Jaarsveld, A., Raubenheimer, J., & Van Heerden, R. (2017). Sensory integration intervention and the development of the premature infant: A controlled trial. South African medical journal, 107(11), 976–982. DOI: 10.7196/SAMJ.2017.v107i11.12393

Neonatal Neuro-protective Best Practice Guidelines. (2015). NICU Brain Sensitive Care Committee Swedish Medical Center. https://cdnlinks.lww.com/permalink/mcn/a/mcn_43_2_2017_12_18_lockeridge_0040_sdc01.pdf

Positioning and Handling on the Neonatal Unit. (2017). Thames Valley & Wessex Operational Delivery Networks. Hosted by University Hospital Southampton NHS Foundation Trust.
https://southodns.nhs.uk/wp-content/uploads/2021/01/Positioning-and-Handling-on-theNeonatal-Unit-V3-July-2017.-Final-1.pdf

Sengupta, A. (2019). Development and Supportive Care (DSC) Foundation for Newborn & Children (India). Chitranjan Park, New Delhi. https://dramitavasengupta.com/wp-content/uploads/2019/09/DSC-Textbook-SupplementAugust-2019.pdf(10.04.22)

Ryckman, J., Hilton, C., Rogers, C., & Pineda, R. (2017). Sensory processing disorder in preterm infants during early childhood and relationships to early neurobehavior. Early Human Development, 113, 18-22. DOI: 10.1016/j.earlhumdev.2017.07.012

Toome, L., Varendi, H., Ilgina, O., Jaanson, E., Kaasik, B., Kolk, A., Kruustük, K., Lõivukene, R., Maas, H., Meriste, S., Mägi, M.L, Männamaa, M., Pakosta, T. Salong, K., Sander, V., Stelmach, T., Tänavsuu, T., Utsal, Ü. (2008). Riskivastsündinute jälgimise juhend lapse esimesel ja teisel eluaasta

Toome, L., Varendi, H., Männamaa, M., Vals, M.A., Tänavsuu, T., Kolk, A. (2013) Follow-up study of 2-year-olds born at very low gestational age in Estonia. Acta Paediatrica, 102(3). DOI: 10.1111/apa.12091

Witt Mitchell, A., Moore, E.M., Roberts, E.J, Hachtel, K.W, Brown, M.S. (2015). Sensory processing disorder in children ages birth–3 years born prematurely: a systematic review. The American Journal of Occupational Therapy, 69(1), 1–11. DOI: 10.5014/ajot.2015.013755

Leave a Reply