Eripedagoog on tugispetsialist, kes aitab arendada igaühe potentsiaali olemaks võimalikult iseseisev, vastutav, paindlik ja leidlik.

Kellele on tunnid suunatud?

Eripedagoog suunab lapse arengut eesmärgiga soodustada isiksuse arengut eakohase normi suunas või võimete piires ning soodustab psüühiliste protsesside (aisting, taju, mälu, mõtlemine, emotsioonid, tähelepanu) kujunemist ning aitab korrigeerida kõne ja käitumist. Märkab, uurib ja hindab lapse erivajadusi.  Selgitab välja lapse ealise ja erivajadusliku tausta põhjal lähima arengutsooni. Planeerib õppetegevusi ja õpetab.

Mida tunnid sisaldavad?

Erisuste varajane märkamine ja nendega tegelemine on laste arengu seisukohast väga oluline. Selleks, et areneksid lapse võimed:

  • tähele panna ja meelde jätta
  • märgata, vaadata ja näha
  • kuulata ja kuulda
  • mõelda ja arutleda
  • lugeda, kirjutada, arvutada
  • kogeda ja tegutseda
  • suhelda ja luua

on tähtis lapse loovuse, suhtlemis- ja koostööoskuste arendamine erinevate tegevuste kaudu. Samuti lapse enesekindluse ja enesehinnangu tõstmine ning emotsionaalse intelligentsuse arendamine.

Mis on vanema roll?

Vanematele anname põhjalikku tagasisidet iga teraapiakorra kohta. Laps osaleb üldjuhul teraapias ilma saatjata. Lapse saatjale pakume teraapia ajal võimalust veeta aega hubases ooteruumis kohvi juues või kasutades vaba hetke käies näiteks poes või jalutamas.

hinnakiri

45 minutit 45 EUR/kord

Terapeudid

Natali Hanni