Loomades on midagi, mis inimesi köidab ja motiveerib ning sageli just laste puhul. Koera kaasav tegevusteraapia on eesmärgipärane, planeeritud ja struktureeritud terapeutiline tegevus, milles osaleb teraapiakoeratiim ja tegevusterapeut. Teraapia toimub alati selleks spetsiaalselt ettevalmistatud keskkonnas ning keskendub konkreetse lapse füüsiliste, kognitiivsete, käitumuslike ja/või sotsiaal-emotsionaalsete võimete parendamisele. Teraapiat viib läbi vastava ettevalmistuse saanud ja litsentsi omav (teraapiakoeraeksami sooritanud) koeratiim. Teraapiakoera kaasamine loob keskkonna, kus laps tunneb ennast rahulikuna ning seeläbi on rohkem avatud teraapiategevuste läbiviimisele ja eesmärkide saavutamisele. TegevusTe on esimene koera kaasavat tegevusteraapia teenust pakkuv teraapiakeskus Eestis, kus on tööl päris oma teraapiakoer Ellie. Vajadusel kaasatakse teraapiasse teisi Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu teraapiakoeratiime.

Kellele on tunnid suunatud?

Koera kaasav tegevusteraapia sobib lastele, kelle areng ei ole eakohane ja/või igapäevastes tegevustes esineb takistusi. Teraapiakoer aitab motiveerida ja innustada last, kellel on vähene huvi teraapiategevuste sooritamise vastu.

Mida tunnid sisaldavad?

Koera kaasava tegevusteraapia sekkumise läbiviimise alustamise eelduseks on esmahindamise läbiviimine. Esmahindamise käigus selgitatakse välja, kas koera kaasav tegevusteraapia on konkreetse lapse jaoks sobiv sekkumisviis. Esimestel tundidel luuakse koeraga kontakt ning õpitakse üksteist tundma. Järgnevad tunnid on suunatud esmahindamisel püstitatud eesmärkide saavutamisele. Tundide jooksul on tegevusi, kus teraapiakoer on aktiivselt kaasatud ning on ka tegevusi, kus koeral on pealtvaataja roll. 

Mis on vanema roll?

Koostöös lapsevanemaga selgitatakse välja koera kaasava tegevusteraapia sekkumise eesmärgid. Teraapiates osaleb laps enamasti üksinda, vajadusel kaasatakse teraapiatundi ka lapsevanem. Koera kaasav tegevusteraapia ei sobi lastele kellel võib esineda allergiat.

hinnakiri

45 minutit 50 EUR/kord
Kirjaliku hinnangu koostamine 45 EUR

Terapeudid

Kristi Viimsalu
Teraapiakoer Ellie