Liikumistund

TegevusTe liikumistund on tegevusteraapia alustel põhinev treeningvorm, mis on suunatud erivajadusega lastele. Liikumistunnil on kaks põhimõttelist erinevust tavalise üldfüüsilise trenniga:
a) treeningud põhinevad tegevusteraapia alustel;
b) trennigrupis on omavahel integreeritud nii tavaarenguga kui erivajadusega lapsed.41723628_386490708554123_2990293558759522304_o
Liikumistunnis ei keskenduta mitte ainult füüsiliste oskuste arendamisele, vaid erivajadusega lapse edukaks hakkamasaamiseks igapäevalus on oluline osa ka kognitiivsete ja sotsiaalsete oskuste arendamisel. Erivajadusega laste kognitiivsed oskused arenevad sageli aeglasemalt. Nende treenimiseks oleme liikumistunnis kasutanud näiteks kujundite sobitamisega puslesid ühe takistusraja osana. Trennis käivate erivajadusega laste sotsiaalsed oskused pole enamasti vastavuses eakohaste normidega. Tavaliselt on erivajadustega lastele suunatud teraapia- ja arendustegevused planeeritud ja läbi viidud lapsele individuaalselt. Seetõttu on veel enam väljakutseks tegevused, mis nõuavad lapselt koostööoskusi. Ühe osa liikumistunnist moodustavad harjutused paarilisega, meeskonnamängud ühise eesmärgi nimel tegutsemiseks ja ka harjutused, mis nõuavad oskust oodata oma järjekorda. Läbi eelmainitud oskuste arendamise paraneb erivajadustega laste võime iseseisvalt igapäevaelutegevustega toime tulla, mis on üks tegevusteraapia põhialuseid ning mis omakorda vähendab igapäevaselt erivajadusega lapse vanemate koormust. Läbi meie liikumistunni on suur osa lastest on selgeks saanud näiteks kükitamise, mis on vajalik näiteks asjade maast korjamiseks, paljud lapsed on muutunud julgemaks taskaalu-ussil kõndimisel ja ei vaja selle harjutuse juures enam lapsevanema või saatja abi. Tasakaal on oluline oskus, mida vajame näiteks riietumisel, pannes jalga jalanõusid või pükse.

Liikumistunni peamiseks sihtgrupiks on perekonnad, kus kasvab erivajadusega laps, kuna erivajadusega lapsi ei ole võimalik sageli panna tavalistesse trennidesse. Treeningud on suurepärane võimalus eelnimetatud peredele, sest lisaks tavalisest erinevale treeningvormile on liikumistund eriline ka selle poolest, et soovi korral kaasatakse trenni peres kasvav samaealine (paar aastat noorem või vanem) normaalarenguga laps. Selline integreerimine on lastele vastastikkuselt arendav – lisaks füüsilisele poolele treenitakse ka laste sotsiaalseid- ning käitumisoskusi ning innustab erivajadusega last õppima tavaarenguga lapselt. Lisaks annab see ajapuuduses olevatele erivajadusega laste vanematele võimaluse tulla kõikide lastega korraga ühte trenni, mitte joosta samal ajal erinevatesse trennidesse.

Trennid toimuvad Mustamäe Päevakeskuses.

Trenni maksumus: 25€ kuus
Lisainformatsioon ja registreerumine: tegevuste@gmail.com