Liikumistunnid

Liikumistund lasteaia- ja koolilastele

TegevusTe liikumistund on tegevusteraapia alustel põhinev treeningvorm, mis on suunatud erivajadusega lastele vanuses 3-8. Liikumistunnil on kaks põhimõttelist erinevust tavalise üldfüüsilise trenniga:

  1. treeningud põhinevad tegevusteraapia alustel;
  2. trennigrupis on omavahel integreeritud nii tavaarenguga kui erivajadusega lapsed.

TegevusTe liikumistunni kutse a4 2019-2020 3mmbleed

Liikumistunnis ei keskenduta mitte ainult füüsiliste oskuste arendamisele, vaid erivajadusega lapse edukaks hakkamasaamiseks igapäevalus on oluline osa ka kognitiivsete ja sotsiaalsete oskuste arendamisel. Erivajadusega laste kognitiivsed oskused arenevad sageli aeglasemalt. Nende treenimiseks oleme liikumistunnis kasutanud näiteks kujundite sobitamisega puslesid ühe takistusraja osana. Trennis käivate erivajadusega laste sotsiaalsed oskused pole enamasti vastavuses eakohaste normidega. Tavaliselt on erivajadustega lastele suunatud teraapia- ja arendustegevused planeeritud ja läbi viidud lapsele individuaalselt. Seetõttu on veel enam väljakutseks tegevused, mis nõuavad lapselt koostööoskusi. Ühe osa liikumistunnist moodustavad harjutused paarilisega, meeskonnamängud ühise eesmärgi nimel tegutsemiseks ja ka harjutused, mis nõuavad oskust oodata oma järjekorda. Läbi eelmainitud oskuste arendamise paraneb erivajadustega laste võime iseseisvalt igapäevaelutegevustega toime tulla, mis on üks tegevusteraapia põhialuseid ning mis omakorda vähendab igapäevaselt erivajadusega lapse vanemate koormust. Läbi meie liikumistunni on suur osa lastest on selgeks saanud näiteks kükitamise, mis on vajalik näiteks asjade maast korjamiseks, paljud lapsed on muutunud julgemaks taskaalu-ussil kõndimisel ja ei vaja selle harjutuse juures enam lapsevanema või saatja abi. Tasakaal on oluline oskus, mida vajame näiteks riietumisel, pannes jalga jalanõusid või pükse.

Liikumistunni peamiseks sihtgrupiks on perekonnad, kus kasvab erivajadusega laps, kuna erivajadusega lapsi ei ole võimalik sageli panna tavalistesse trennidesse. Treeningud on suurepärane võimalus eelnimetatud peredele, sest lisaks tavalisest erinevale treeningvormile on liikumistund eriline ka selle poolest, et soovi korral kaasatakse trenni peres kasvav samaealine (paar aastat noorem või vanem) normaalarenguga laps. Selline integreerimine on lastele vastastikkuselt arendav – lisaks füüsilisele poolele treenitakse ka laste sotsiaalseid- ning käitumisoskusi ning innustab erivajadusega last õppima tavaarenguga lapselt. Lisaks annab see ajapuuduses olevatele erivajadusega laste vanematele võimaluse tulla kõikide lastega korraga ühte trenni, mitte joosta samal ajal erinevatesse trennidesse.

Trennid toimuvad neljapäeviti Mustamäe Päevakeskuses kell 17:30-18:15. Trenni kestus 45 min.

Trenni maksumus: 25€ kuus


Kooliealiste laste liikumistund edasijõudnutele

Liikumistundi erivajadustega lastele ja nende samaealistele õdedele-vendadele oleme läbi viinud juba kolm hooaega. Meie armsad trennilapsed on aga jõudnud kooliikka ja sellega seoses tekkis vajadus töötada välja koolilaste treeningprogramm edasijõudnutele. Osalesime Swedbanki 2019. aasta noorte liikumis- ning spordiprogrammi projektis, millega võitsime rahastuse vajalike vahendite soetamiseks ja trennide läbiviimiseks

Kuna erivajadusega lapsi ei ole sageli võimalik panna tavalistesse trennidesse, on projekti sihtrühmaks erivajadusega lapsed vanuses 7-10 ning nende samaealised tavaarenguga õed-vennad.

IMG_0264

Meie liikumistund põhineb tegevusteraapia alustel, seega ühe osana õpetame läbi trennitegevuste ka lapsele iseseisvust igapäevaelus. Erivajadusega lapsel on sageli probleemiks tegevused, mis tavaarenguga lapse jaoks on lihtsad nagu näiteks iseseisev riietumine, lukkude avamine/sulgemine, pudelikorgi keeramine. Seetõttu on projekti eelarvesse lisatud võimalus lapse oma nimega trennisärgi, trennikoti ja joogipudeli soetamiseks, et kõiki neid igapäevategevusi ka trenni vältel harjutada. Omanimelised esemed aitavad õpetada lastele oma nime lugemist ja oma nimega asjade äratundmist.

Trennid toimuvad neljapäeviti Mustamäe Päevakeskuses kell 16:15-17:15. Trenni kestus 60 min.

Trenni maksumus: 30€ kuus


Sageli on teraapia- ja/ning arendustegevused erivajadustega lastele võimaldatud vaid läbi rehabilitatsiooniasutuste. Tegevuste liikumistundides on võimalik osaleda ilma rehabilitatsiooniplaanita või määratud puude astmeta.

Ühes tunnis on kokku kuni 10 erivajadusega last, kus laste vanused ja tasemed on väga erinevad. Tänu sellele, et tunde viivad läbi kaks juhendajat, saame küll igale lapsele trennis personaalselt läheneda ja ka individuaalselt tegeleda, aga on väga soovituslik, et lapsega on trennis kaasas lapsevanem või tugiisik, kes saab lapsele täielikult tähelepanu pöörata.

Meie trennivideoga saab tutvuda siin: https://mediazilla.com/toqm8adx5

Lisainformatsioon ja registreerumine: tegevuste@gmail.com

Tundide läbiviijateks on Grete Anton ja Kristi Viimsalu

Trenni registreerumine kuni 11. september. Infotund lapsevanematele toimub 12. septembril kell 17:30 Mustamäe Päevakeskuses. Trennid algavad 26. septembrist.