Muusikateraapia on sobilik teraapia nii erivajadustega lastele kui ka lihtsalt ärevale ja rahutule, nõrgema keskendumisvõimega vms murega lapsele. Muusikateraapia käigus saab lapsele õpetada rahulikku olekut, suurendada tähelepanu- ja keskendumisvõimet, õpetada piiridest ja reeglitest kinni pidamist ning oma tunnetega kontaktis olemist ja nende maandamist. Lisaks eneseregulatsiooni võime kasvule, arendab pillimäng ka lapse kognitiivseid võimeid, areneb mälu, eneseväljendus- ja sotsiaalsed oskused.
Kõik see toimub lastega üldjuhul läbi pillide mängimise kasutades spetsiaalseid harjutusi. Aga kasutatakse ka muusika kuulamist, laulmist ja ise muusika loomist. Tegemist ei ole tavapärase muusikatunniga, vaid kõik harjutused ja ülesanded, mida lapsed teevad, on teadlikult eesmärgistatud ning arendavad lapse nõrgemaid oskusi. Lisa saab lugeda https://ojaveere.ee/teraapiad/muusikateraapia-lastele

Kellele on tunnid suunatud?

Lapsed, kellel on probleeme püsivuse, tähelepanu, keskendumise, sotsiaalsete suhete, enesekindluse ja -väljendusega. Lapsel ei pea olema vastavat diagnoosi, vaid sisuline vajadus.

Mida tunnid sisaldavad?

Kõigi tundides osalevate lastega toimub esmalt individuaalne seanss ning seejärel alustatakse eesmärgistatud teraapiatööd. Ühe seansi pikkuseks on 20-40 minutit, sõltuvalt lapse võimekusest. Seansil tehakse erinevaid harjutusi arendamaks konkreetsete laste nõrgemaid võimekusi, olgu selleks siis kognitiivsed tegevused, eneseväljendus, rahusolek vms. Seansi konkreetne sisu kujuneb ka lapse hetkevajaduste järgi.

Mis on vanema roll?

Olema valmis vajadusel osalema koos lapsega teraapia seansil (nt tagasiside andmiseks, harjutuste õpetamiseks). Tegemist on üksikute kordadega, mitte igakordse kaasas käimisega. Laps osaleb teraapias ilma saatjata. Lapsevanem peab olema valmis tegelema enda ärevuse ja pingetega individuaalses teraapias, kui selline vajadus lapse teraapiaseansside jooksul selgub. 

Tulemuste mõõtmine

Oluline osa on lastega toimuvate muutuste mõõtmine rakendatavate ülesannete tulemusel, mistõttu mõõdetakse võimekusi nii teraapiasse sisenedes, selle kestel kui selle lõppedes. Mõõtmiseks kasutatakse ajalisi mõõtmisi (nt rahusolekus püsimise ajaline muutus, pillimängule keskendumise ajaline muutus jms), vanemapoolne hindamine küsimustiku baasil  ning terapeudi kirjeldused muutuste osas.

lisainfo
  • Terapeut: Siiri Antsmäe
  • Hind: 35 EUR/kord