Sensoorse integratsiooni (SI) teraapia on üks tegevusteraapia spetsialiseerumisvaldkondadest. Eestis on SI teraapia veel vähetuntud ning meie keskus on esimene, kes pakub sertifitseeritud terapeudiga sensoorse integratsiooni teenust. Sensoorse integratsiooni teooria töötas välja 1970. aastatel USA tegevusterapeut A. Jean Ayres, kes avastas seose sensoorse info töötlemise (neuroloogia) ja erivajadusega laste käitumise vahel. Sensoorse integratsiooni teooria selgitab, kuidas närvisüsteem töötleb stiimuleid, mis mõjutavad motoorikat, käitumist, tundeid ja tähelepanu. Sensoorne integratsioon terminina tähendab neuroloogilist protsessi, mis võimaldab efektiivselt keha tegutsemiseks kasutada. Ayres arvas, et kahjustatud sensoorse töötlemise võime võib viia mitmete funktsionaalsete probleemideni, mida nimetatakse sensoorse integratsiooni häireks.

Kellele on tunnid suunatud?

Sensoorse integratsiooni teraapia suunatud lastele, kellel esineb üle- ja alatundlikkust või sensoorikal põhinevaid motoorseid raskusi. Ületundlikkuse puhul märkab laps erinevaid sensoorseid stiimuleid (nt helid, lõhnad, maitsed, puudutused, liigutamine) liiga kergesti ning stiimulid, mis teistel inimestel võivad märkamatuks jääda, tekitavad ületundlikul lapsel juba reaktsiooni. Alatundlikkuse puhul jäävad erinevad sensoorsed stiimulid lapsel märkamata, mistõttu näiteks laps ei pane tähele, kui hüütakse tema nime või komistab uksepakul, kuna see jäi märkamata. Üle- ja alatundlikkus võib väljenduda ebasobivas käitumises klassiruumis, avalikel üritustel või mujal, kuid spetsiaalsete strateegiate abil on võimalik lapse käitumist reguleerida

Sensoorikaga seotud motoorsete raskuste puhul on lapsel keeruline erinevaid motoorseid ülesandeid läbi viia. See võib väljenduda kehvas üldfüüsilises vormis, koordinatsioonis ja tasakaalus, käekirjaprobleemides, eakohasest mustemas söömises, asjade sagedases mahapillamises või majaajamises ning kõigis käelist osavust nõudvates tegevustes. Sensoorse integratsiooni teraapiaga on võimalik aga motoorseid oskusi oluliselt parandada. 

Sensoorse integratsiooni teraapia sobib mõne kindla diagnoosiga, aga ka ilma diagnoosita lastele ning teraapiat saab läbi viia igas vanuses lastega.

Mida tunnid sisaldavad?

Sensoorse integratsiooni teraapia tunnid erinevad tavapärasest tegevusteraapia tundidest, sest teraapiavahenditena kasutatakse erinevaid kiikesid, ronimisseinu, pallimerd, rula ja rampi, suuri teraapiapalle, batuuti, erinevaid tekstuure ja materjale jpm. Tunnid on üles ehitatud peamiselt puutetundlikkuse, süvatundlikkuse (lihaste ja liigeste) ning tasakaalumeele aktiveerimisele.

Mis on vanema roll?

Koostöö lapsevanemaga on üks oluline sensoorse integratsiooni teraapia osa. Terapeut selgitab vanemale põhjalikult sensoorse integratsiooni teraapia olemust ning peale iga teraapiakorda annab ülevaate tunnis toimunust ja jagab soovitusi kodus harjutamiseks. Laps osaleb üldjuhul teraapias ilma saatjata, kuid soovi korral on võimalik vanemal ka tundidest osa võtta, kui see ei häiri lapse osalust tunnis.

hinnakiri

45 minutit 50 EUR/kord
Kirjaliku hinnangu koostamine 45 EUR

Terapeudid

Grete Eiche
Tunnistusega edasijõudnud sensoorse integratsiooni terapeut