Suhtlemine annab võimaluse avaldada oma arvamusi, mõtteid, soove, küsida küsimusi ja teha nalja. Meie ümber on lapsi, kelle jaoks on keeruline saada aru verbaalsest kõnest ning seda ise rääkida. Alternatiivkommunikatsiooni kasutuselevõtt annab lapsele võimaluse oma soovide väljendamiseks ning teisalt annab see lapsevanemale ja/või terapeudile võimaluse läbi visuaalsete vahendite selgitada lapsele mitmeetapiliste tegevuste sisu, tunni struktuuri jms. Alternatiivkommunikatsioon on kommunikatsioonivorm, mis ei nõua verbaalset kõnet. AAC (Alternative- and augmentative communication) on kõne toetav või asendav suhtlusviis. Alternatiivkommunikatsiooni võimalusi on mitmeid, näiteks viiped, žestid, vokaalid, PCS-pildid. Meie keskuses on võimalik eraldiseisva teenuse käigus õppida kasutama PCS-pilte.

Kellele on tunnid suunatud?

Alternatiivkommunikatsiooni õpe on suunatud lastele, kellel on keeruline aru saada verbaalsest kõnest ning seda ise rääkida. PCS-piltide kasutuselevõtu puhul ei keskenduta mitte ainult lapsele, vaid ka tema lähimale pereringile. Konkreetsele perele ja lapsele valitud suhtlusvahend peab olema mugav kasutada kõigile osapooltele. PCS-piltide kasutuselevõtt suurendab lapse osalust igapäevaelutegevuste sooritamisel, luues visuaalse toe abil selgust tegevuse etappide osas. Oluline on teada, et piltide kasutamine ei võta ära lapse kõnevõimet ja ei takista rääkima hakkamist, vaid igati toetab. Alternatiivkommunikatsiooni võib õppida ka üksikute olukordade selgitamise eesmärgil, kuni lapse kõne ei ole veel piisavalt arenenud.

Mida tunnid sisaldavad?

Esmahindamisel selgitatakse välja lapse jaoks sobiv alternatiivkommunikatsiooni vahend ning kui selleks on PCS-pildid, siis püstitatakse teraapia eesmärgid. Esimestel tundidel luuakse lapsega kontakt, õpitakse üksteist tundma ning selgitatakse välja huvipakkuvad mägud ja/või tegevused. Tundide sisu visualiseerimiseks luuakse lapsele PCS-piltidest individuaalne teraapiategevuste plaan. Igale lapsele loob terapeut vastavalt vajadusele sotsiaalsed lood, mis aitavad selgitada pildikeeles erinevate tegevuste sisu. Näiteks riietumise alane sotsiaalne lugu, kus on piltide abil selgitatud tegevuste sooritamise järjekord või märgitakse loos ära millised püksid ja T-särk selga panna. Igale lapsele luuakse oma pildipank, mida laps saab hakata kodus aktiivselt kasutama.

Mis on vanema roll?

Lapsevanem omab parimat ülevaadet, millistes olukordades ja valdkondades vajab laps PCS piltide kõige enam. Olgu selleks siis rutiini loomine või oma soovide väljendamiseks. Just seetõttu on alternatiivkommunikatsiooni õppe puhul suur roll lapsevanemal. Tundides osaleb enamasti laps koos vanemaga, et lapsevanem ja/või tugiisik saaks kohe praktilise tunni käigus õppida kõrvalt seda, kuidas lapsele PCS-piltide kasutamist õpetada. Piltide rakendamine väljaspool teraapiakeskkonda ja kodune harjutamine kiirendavad ja toetavad antud teenusel seatud eesmärkide saavutamist. Kui laps kasutaks ja õpiks pilte vaid 45 minutit nädalas, saaks ta võrreldes verbaalse kõne arenguga pildikeele selgeks alles 82-aastaselt. 🙂

hinnakiri

45 minutit 50 EUR/kord
Kirjaliku hinnangu koostamine 45 EUR

Terapeudid

Kristi Viimsalu
Grete Eiche
Miina Tursk
Elery Vaik
Laura-Marii Tammiste
Kristin Rahuoja