Esimesel kohtumisel lapsega viime läbi esmase arengu hindamise ja intervjuu lapsevanemaga, et selgitada välja lapse tugevad ja nõrgad küljed ning otsustada, kas ja milliseid teenuseid laps meie keskuses vajab. Kui laps vajab arengut toetavaid teenuseid, siis arutatakse läbi, mida soovitakse teraapiaga saavutada ehk millised on lahendust vajavad konkreetsed probleemid ning perekonna ootused ja millised on meie keskuse võimalused nende probleemide lahendamiseks. Tagame selle, et terapeudil, lapsevanemal ja lapsel oleks ühine arusaam, milliseid tulemusi teraapiast oodata. Lähtuvalt esmahindamise tulemustest ja seatud eesmärkidest, valitakse välja lapsele vajalikud teenused ning lepitakse kokku teenustel käimise aja- ja tegevuskava.

hinnakiri

1-1,5 tundi/65 EUR
Kirjaliku hinnangu ja soovituste koostamine 45 EUR

Terapeudid

Grete Eiche
Kristi Viimsalu
Miina Tursk
Elery Vaik
Laura-Marii Tammiste
Kristin Rahuoja