TegevusTe koolituskeskus KogemusTe

TegevusTes aastate jooksul saadud kogemuste põhjal saime aru, et kui oluline on neid kokku kogutud teadmisi edasi anda ja teistega jagada. Sellest jagamise ideest sai alguse meie koolituskeskus KogemusTe. KogemusTe on loodud, et jagada kogemusi ja pakkuda täiendõpet alates erialakolleegidest kuni pedagoogide ja teiste lastega tegelevate erialaesindajate ning lastevanemateni välja.

2024. aasta koolituskalender peagi ilmumas


Tellimuskoolitused

Soovi korral viime läbi ka tellimuskoolitusi erivajadusega laste valdkonnas vastavalt Teie ettevõtte vajadustele ja soovidele. Näiteks oleme läbi viinud järgnevaid tellimuskoolitusi:

  • Sensoorse integratsiooni teooria alusteadmised
  • Sensoorse integratsiooni teooria alusteadmised logopeedidele
  • Lastel esinevad käeliste oskuste probleemid ja tegevusterapeudi sekkumine
  • Erilised lapsed spordis
  • Eriliste laste kaasamine lasteaia ja esimese kooliastme liikumistundidesse
  • Koolivalmidus ja millal pöörduda spetsialisti poole?
  • Laste käelised oskused
  • Eriline töö eriliste lastega
  • Lapsega mängimine – miks ja kuidas?
  • Teraapiavahendite valmistamine

Tellimuskoolituse hind kujuneb vastavalt teemale, mahule ja osalejate arvule. Täpsema info saamiseks võta meiega ühendust info@tegevuste.ee.