Tegevusteraapia on eesmärgipäraste tegevuste kasutamine, et toetada lapse arengut, suurendada lapse iseseisvust ja toimetulekut igapäevaelus. Tegevusteraapia eesmärk on lapse tegevusvõime säilitamine ja edendamine, et võimaldada lapsel osaleda talle vajalikes ja olulistes igapäevastes tegevustes. Lapse tegevusvõime parandamiseks on võimalik tegevusteraapias arendada lapse võimeid ja oskuseid või on võimalik kohandada tegevused vastavaks lapse võimetele. Võimalik on ka keskkonna kohandamine selliselt, et see soodustaks lapse iseseisvat toimetulekut.

Kellele on tunnid suunatud?

Tegevusteraapia on sobilik lastele, kelle areng ei ole eakohane ja/või igapäevastes tegevustes esineb takistusi. Näiteks valmistavad raskusi kingapaelte sidumine, riietumine, kirjutamine, käelised tegevused, mängimine, keskendumine või suhtlemine ja eneseväljendus. Kui oled märganud, et lapsel esineb eelpool mainitud raskusi, siis on põhjust külastada tegevusterapeuti. Meie poole pöördumiseks ei pea olema lapsele määratud diagnoosi, puude astet, pole vaja perearsti saatekirja ega rehabilitatsiooniplaani. Oodatud on igas vanuses lapsed!

Mida tunnid sisaldavad?

Tegevusteraapia protsess koosneb alghindamisest, eesmärkide püstitamisest, teraapia planeerimisest, teraapiatundide läbiviimisest ning lõpphindamisest. Hindamisel kasutatakse vaatlust, intervjuud lapsevanemaga ning erinevaid teste ja mõõdikuid. Esimesel kohtumisel lapsega viime läbi esmase arengu hindamise, et selgitada välja, kas laps vajab tegevusteraapiat või muid arengut toetavaid teenuseid meie keskuses.

Mis on vanema roll?

Vanematele anname põhjalikku tagasisidet iga teraapiakorra ja lapse arengu kohta, soovi korral ülesandeid koduseks harjutamiseks ja kirjalikke hinnanguid. Laps osaleb üldjuhul teraapias ilma saatjata. Lapse saatjale pakume teraapia ajal võimalust veeta aega hubases ooteruumis kohvi juues või kasutades vaba hetke käies näiteks poes või jalutamas.

hinnakiri

Esmane konsultatsioon ja arengu hindamine 45 EUR

Nooremtegevusterapeut:
30 minutit 25 EUR/kord
45 minutit 30 EUR/kord

Vanemtegevusterapeut:
30 minutit 30 EUR/kord
45 minutit 35 EUR/kord

Terapeudid

Nooremtegevusterapeudid:
Mari Kivisalu
Miina Tursk

Vanemtegevusterapeudid:
Grete Anton
Kristi Viimsalu