Tegevusteraapia

Mis on  tegevusteraapia?tegevusterapeut

Tegevusteraapia on eesmärgipäraste tegevuste kasutamine inimestega, kellel on piirangud igapäevaelu tegevuste sooritamisel. Tegevusteraapia eesmärk on läbi tegevuste säilitada ja edendada häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõimet, et võimaldada inimestel osaleda igapäevastes tegevustes.

Inimese tegevusvõime parandamiseks on võimalik tegevusteraapias arendada inimese võimeid ja oskuseid, mis on vajalikud toimetulekuks igapäevategevustes (näiteks söömine, riietumine, enesehooldus jne). Teiseks on võimalik kohandada tegevused vastavaks inimese võimetele. Kolmas aspekt on keskkonna kohandamine selliselt, et see soodustaks inimese iseseisvat toimetulekut. Tegevusteraapia filosoofilised alused ütlevad järgmist:

Tegevus annab elule tähenduse.
Tegevusel on arenguline dimensioon – inimese arengule vastavalt muutvad ka tegevused.
Tegevus mõjutab tervist ja heaolu.
Tegevus aitab luua struktuuri ja organiseerida aega.
Tegevused on individuaalsed ja erinevad inimesed väärtustavad erinevaid tegevusi.

Tegevusteraapia teenus

Tegevusteraapia protsess koosneb alghindamisest, eesmärkide püstitamisest, teraapia planeerimisest, teraapiast ehk sekkumisest ning lõpphindamisest. Hindamisel kasutatakse vaatlust, intervjuud ning erinevaid teste ja mõõdikuid.

Tegevusvõime hindamise eesmärgiks on saada teadmisi indiviidi tegevusvõime tugevatest külgedest ning neid piiravatest, edendavatest ja toetavatest teguritest. Tegevusvõime hinnangule tuginedes koostatakse teraapiaplaan. Peamiselt hõlmab see kolme faktorit: inimese oskuste ja võimete arendamine, tegevuste kohandamine ja/või keskkonna kohandamine. Kõik need tegurid mõjutavad inimese osalemist oma igapäevategevustes.

Kliendid võivad olla eri vanuses ja väga erinevate probleemidega (neuroloogilised, psühhiaatrilised, ortopeedilised jpm diagnoosid). Tegevusteraapias on töövahendiks eesmärgipärane, kliendi jaoks tähenduslik tegevus, mis võib olla nii teraapias kasutatavaks vahendiks kui ka lõppeesmärgiks. Tegevusteraapiat viiakse läbi individuaalselt või rühmana.

Kutsekirjeldus

Tegevusterapeut on tegevuse ja tegevusvõime spetsialist ning kuulub tervishoiu tippspetsialistide rühma. Tegevusterapeudina töötamiseks on nõutav WFOT (World Federation of Occupational Therapists) haridusstandardile vastav kõrgharidus tegevusteraapias. Tegevusterapeudi tööd reguleerib tegevusterapeudi kutsestandard, millega saad tutvuda SIIN.

Tegevusteraapia alane haridus

Eestis saab tegevusteraapiat õppida ainult ühes õppeasutuses – Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Tegevusterapeudi õppekava vastab kõrgharidusstandardile ja Euroopa direktiividele, mille sisuks on integreeritud teooria ja praktikaõpe. Õppekava on 2005.a.täismahus akrediteeritud (Haridus- ja Teadusministeeriumi 21.06.2005 kk nr.531) ning 2009.a. viidud väljundipõhiseks. Nominaalne õppeaeg on 4 aastat. Lõpetanu omandab rakenduskõrghariduse. Tegevusteraapia õppekava maht on 160 ainepunkti ning õppeaeg on 4 aastat. Praktika moodustab sellest ajast ligi veerandi. Eriala lõpetaja saab rakenduskõrgharidust tõendava diplomi. Vastuvõtud erialale toimuvad iga aasta.

Allikas: http://tegevusteraapia.ee/tegevusteraapia/