Tegevusteraapia on eesmärgipäraste tegevuste kasutamine, et toetada lapse arengut, suurendada lapse iseseisvust ja toimetulekut igapäevaelus. Tegevusteraapia eesmärk on lapse tegevusvõime säilitamine ja edendamine, et võimaldada lapsel osaleda talle vajalikes ja olulistes igapäevastes tegevustes. Lapse tegevusvõime parandamiseks on võimalik tegevusteraapias arendada lapse võimeid ja oskuseid või on võimalik kohandada tegevused vastavaks lapse võimetele. Võimalik on ka keskkonna kohandamine selliselt, et see soodustaks lapse iseseisvat toimetulekut.

Kellele on tunnid suunatud?

Tegevusteraapia on sobilik lastele, kelle areng ei ole eakohane ja/või igapäevastes tegevustes esineb takistusi. Näiteks valmistavad raskusi kingapaelte sidumine, riietumine, kirjutamine, käelised tegevused, mängimine, keskendumine või suhtlemine ja eneseväljendus. Kui oled märganud, et lapsel esineb eelpool mainitud raskusi, siis on põhjust külastada tegevusterapeuti.

Mida tunnid sisaldavad?

Tegevusteraapia tundide sisu sõltub seatud teraapiaeesmärkidest. Kui teraapiaeesmärk on seotud konkreetselt mõne igapäevategevuse õppimise või harjutamisega, näiteks kingapaelte sidumine või käekirja parandamine, siis harjutatakse tunnis otseselt neid samu tegevusi. Seejuures selgitatakse välja põhjus, miks on lapsel teatud tegevuste sooritamine raskendatud, ning läbi arendustegevuste ja mängu treenitakse neid konkreetseid tegevuseeldusi, mis on vajalikud teraapiaeesmärgiks seatud tegevuse sooritamisel.

Mis on vanema roll?

Vanematele anname põhjalikku tagasisidet iga teraapiakorra ja lapse arengu kohta ning soovi korral ülesandeid koduseks harjutamiseks. Laps osaleb üldjuhul teraapias ilma saatjata. Lapse saatjale pakume teraapia ajal võimalust veeta aega hubases ooteruumis kohvi juues või kasutades vaba hetke käies näiteks poes või jalutamas.

hinnakiri

45 minutit 45 EUR/kord
Kirjaliku hinnangu koostamine 45 EUR

Terapeudid

Grete Eiche
Kristi Viimsalu
Miina Tursk
Elery Vaik
Laura-Marii Tammiste
Kristin Rahuoja